Lasten ja nuorten psykoterapia, Mikkeli

Yksilöpsykoterapia on ammatillista, tutkittuun tietoon perustuvaa, valvottua (Valvira) toimintaa, jonka tavoitteena on asiakkaan psyykkisen kärsimyksen lievittyminen. Lapsen ja nuoren psykodynaamisen psykoterapian tavoitteena on auttaa lasta/nuorta tavoittamaan omaa kokemusmaailmaansa, ajatuksiaan ja tunteitaan.

Psykoterapia on luonteeltaan tiivistä (2 krt/ vko) ja pitkäkestoista. Se vaatii sitoutumista sekä lapselta että vanhemmilta. Mitä nuoremmasta lapsesta on kysymys, sen tiiviimmin ovat vanhemmat terapiassa mukana. Nuoren psykoterapia tapahtuu usein ilman vanhempien läsnäoloa. Suositeltavaa on kuitenkin, että vanhemmilla on omat tukikäyntinsä toisella työntekijällä, se auttaa vanhempia vanhemmuudessa ja osaltaan tukee nuoren terapiaa.

Psykoterapia aloitetaan yleensä perusteellisen tutkimusvaiheen jälkeen, psykiatrin suosituksesta. Yli 16-vuotiailla on mahdollisuus hakea KELAlta kuntoutuspsykoterapiaa opiskelu- ja työkyvyn palauttamiseksi ja säilyttämiseksi. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus perustuu julkisessa terveydenhuollossa laadittuun kuntoutussuunnitelmaan.