Työnohjausta vaativaan ihmissuhdetyöhön

Työnohjaus on ajan ottamista ajattelemiselle ja jäsentämiselle. Ajatella voi työn herättämiä tunteita tai oman itsensä / työnsä kehittämistä, sitä mikä työssä sillä hetkellä on tärkeää. Terveydenhuollon vaativassa ihmissuhdetyössä tärkeässä osassa ovat potilassuhteiden ja niiden herättämien tunteiden ja toiminnan pohdinta työnohjauksen avulla. Työnohjaus vapauttaa ohjattavan käyttöön energiaa, joka on sitoutunut erilaisiin työtunteisiin, ongelmiin ja vaikeisiin asioihin. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Vastaanotolla tai työpaikalla tapahtuvan työnohjauksen lisäksi tarjoan toisenlaista mahdollisuutta, haluaisitko pohtia näitä kysymyksiä kanssani uudella tavalla?

Eläinavusteinen työnohjaus

Ohjaustilanteessa eläimet auttavat mieltä pysymään läsnä tässä ja nyt. Eläinten aistit ja reaktiot ovat keskittyneet juuri käsillä olevaan hetkeen, eivät monimuotoisiin tulkintoihin, huomisiin pelkoihin tai eilisen murheisiin. Jo eläimen läsnäolo laskee verenpainetta ja stressiä. Näin ajatusten vapaa liikkuminen ja uusien oivallusten syntyminen helpottuu. Yhteyden saaminen eläimeen on sykähdyttävä ja voimaannuttava kokemus jota on vaikea kuvata sanoin.

Eläimet ovat myös vaativia kumppaneita, ne saavat meidät arvioimaan omia tapojamme toimia ja vaativat punnitsemaan ovatko ne aina tuloksellisia ja tavoitteen mukaisia. Yhteiset harjoitukset tuovat uusia näkökulmia ja ratkaisuja työpulmiin. Eläimet työskentelevät aina vapaina ja voivat tehdä omia päätöksiään, miten toimivat vuorovaikutustilanteessa. Tavoitteena ei ole pakottaa tai käyttää valtaa, vaan joudumme löytämään toiset keinot saadaksemme yhteistyön aikaan. Näinhän on myös työelämässä.

Ohjaustilanteet ovat suunniteltuja ja ajallisesti rajattuja, mutta mieli on vapaa. Yhteistyöhön voi kutsua hevosia tai koiria, mutta on mahdollista myös hyödyntää muita kokemuksellisia elementtejä. Näin meillä on mahdollisuus katsoa asioita monesta eri suunnasta. Etsiä uusia reittejä ja ratkaisuja jotka ovat ehkä tuntuneet mahdottomilta tai joita ei ole ollut koskaan näkyvissä.

Esimerkkejä siitä mitä voi olla löydettävissä: aitoa kosketuspintaa asiakastyöhön, tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja, stressin hallintaa, nautintoa esteettisistä kokemuksista, työniloa, jotain uutta... tai jotain jonka jo aikaa sitten hukkasit....

lisää menetelmästä ja teoreettisesta viitekehyksestä voit lukea täältä.